loading

Profesjonalne projektowanie konstrukcji budowlanych, kierowanie budową lub nadzór inwestorski.

Waldemar Zioło

Inżynier Budownictwa

Jestem inżynierem budownictwa, posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonawcze i projektowe. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w firmach z województwa lubuskiego i dolnośląskiego, biorąc udział w procesie realizacyjnym takich obiektów jak: LUG Light Factory Nowy Kisielin, Kartonpak Nowa Sól, Galeria A Centrum Żagań oraz w procesie projektowym takich obiektów jak: AJU Steel, Minth Wiechlice, Sanorice Nowa Sól, Panattoni Park Głogów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.
Więcej o mnie
Awesome Image
Awesome Image
W czym mogę Ci pomóc?

Świadczę usługi w zakresie

  • Pojektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich
  • Tworzenia projektów technicznych
  • Tworzenia dokumentacji wykonawczej i warsztatowej konstrukcji
  • Optymalizacji konstrukcji
  • Tworzenia ocen i opinii technicznych
  • Kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi
  • Wykonywania nadzoru inwestorskiego
Usługa projektowania konstrukcji budowlanych jest istotnym elementem każdej inwestycji budowlanej. Polega na opracowaniu planów i szczegółowych obliczeń dotyczących konstrukcji obiektu budowlanego, w tym fundamentów, stropów, ścian i dachu. Projekt konstrukcji jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektu budowlanego, a także jego funkcjonalności i wytrzymałości.
Usługa tworzenia projektów technicznych jest kluczowa dla każdego inwestora. Polega na opracowaniu szczegółowych planów i wytycznych dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt techniczny jest niezbędny do poprawnego wykonania inwestycji. Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do przekazania projektu technicznego kierownikowi budowy.
Usługa tworzenia dokumentacji wykonawczej i warsztatowej konstrukcji jest ważnym elementem procesu budowlanego. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Natomiast dokumentacja warsztatowa to rysunki elementów konstrukcji budowlanych, służące do wykonania elementu bezpośrednio na warsztacie lub na budowie, specyfikująca się dużą precyzją i szczegółowością.
Usługa optymalizacji konstrukcji jest ważna dla uzyskania najlepszej jakości i najbardziej efektywnych rozwiązań budowlanych. Polega na przeprowadzeniu analizy i modyfikacji projektów konstrukcyjnych w celu zwiększenia ich efektywności i trwałości, a także zmniejszenia kosztów i czasów realizacji. Optymalizacja konstrukcji wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu inżynierii budowlanej i korzystania z najnowszych narzędzi i technologii.
Usługa tworzenia ocen i opinii technicznych jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości budynków i konstrukcji. Polega na przeprowadzeniu oceny i wydaniu opinii na temat stanu technicznego istniejących budynków i konstrukcji oraz projektów nowych budynków i konstrukcji. Oceny i opinie techniczne uwzględniają normy i przepisy bezpieczeństwa, wymagania techniczne i budowlane oraz wiedzę i doświadczenie specjalistów.
Usługa kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi jest ważna dla zapewnienia sprawnego i efektywnego prowadzenia prac budowlanych. Polega na zarządzaniu i koordynowaniu wszystkich aspektów procesu budowlanego, w tym harmonogramu, budżetu, zasobów i pracowników. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z projektem, normami i przepisami oraz wymaganiami jakościowymi.
Usługa wykonywania nadzoru inwestorskiego jest ważna dla zapewnienia jakości i zgodności prac budowlanych z projektem i wymaganiami inwestora. Polega na nadzorowaniu i kontrolowaniu wszystkich aspektów procesu budowlanego, w tym jakości i ilości wykonywanych prac, harmonogramu, budżetu i zasobów. Inspektor nadzoru jest upoważniony przez inwestora do reprezentowania jego interesów na budowie i dokonywania decyzji dotyczących jej prowadzenia.
Awesome Image
Projekty i inwestycje

Najnowsze realizacje

Przebudowa budynku jednorodzinnego na usługowy. Projekt wykonawczy klatki schodowej

Zobacz szczegóły

Hala sportowa przy szkole podstawowej w Gronowie

Zobacz szczegóły

Schodnia zewnętrzna Drezno

Zobacz szczegóły

Podkonstrukcja pod urządzenia wentylacyjne

Zobacz szczegóły

Opinia techniczna nośności stropu belkowego drewnianego

Zobacz szczegóły

Projekt wykonawczo warsztatowy konstrukcji stalowej torowiska dla suwnicy Abus 10t/10t

Zobacz szczegóły

Profesjonalne usługi projektowania konstrukcji budowlanych

+48 694 192 147 lub
Napisz wiadomość