loading

Kierowanie budową, nadzór inwestorski - Konstrukcje Budowlane

Awesome Image

Posiadam odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń umożliwiające sprawowanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym. Wybrane zdjęcia z istniejących realizacji.

Kierowanie budową, nadzór inwestorski